WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:158 回復:0 發表於 7 天前
本主題由 212love 於 5 天前 解除高亮
累計簽到︰2052 天
連續簽到︰1 天
發表於 7 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

你我皆凡人/超能追緝(台) Mortal, 2020.[MKV/3.38GB] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 冒險 奇幻 
地區: 美國 其它 
語言: 英语 其他 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
p2611163067.webp.jpg ) ^3 r' J6 v) F  @

; m# R4 L0 k, S% i% p) u7 n◎译 名 超能追缉 / 你我皆凡人 / 凡人 / 凡人烦人 / 超能追缉(台)0 ?( C" q  ^5 t' X; U, u
◎片 名 Mortal
( _( p, I6 V) ^1 `% E4 L◎年 代 2020! K7 m& T' E8 f; j
◎产 地 挪威 / 美国
& ], w- U2 E- z2 R  u◎类 别 动作 / 奇幻 / 冒险
; ]. e+ X( R2 e% D" }& B  G◎语 言 挪威语 / 英语* ~# C: k$ u8 ?: M
◎上映日期 2020-02-28(挪威)
* {0 _4 H. v6 L3 C◎IMDb评分 5.8/10 from 285 users
9 W' u9 y+ f# h( ~9 x# }◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt5715066( u( c9 J  l. M$ m6 M
◎豆瓣评分 5.8/10 from 155 users' r/ x5 k) u. X/ U# {
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26791681/
2 O. l$ [' s, _9 h' s# k◎导 演 安德烈·艾弗道夫 André ?vredal4 Z6 E/ t) B4 F% t
◎编 剧 安德烈·艾弗道夫 André ?vredal / Norman Lesperance, p1 p. |+ R: [6 N  x$ M3 M
◎主 演 纳特·沃尔夫 Nat Wolff& F1 f: L; u- v, c1 X7 p# Q! i
   亚瑟·哈卡拉赫蒂 Arthur Hakalahti
) m# h/ x  H7 z4 a, _2 C9 k   Priyanka Bose
( m5 U# N  V/ n- }& \   Iben Akerlie
; _1 Q: M& k* N( z- D   Kai Kolstad R?dseth
! ~3 o# E6 @5 A1 T' Z& Y7 Q   Geir Kaspersen
1 X9 t" [/ Y  R& z9 g2 P( x   Ravdeep Singh Bajwa# m- h8 u- r& N/ J
   Sunniva Lind H?verstad& p0 ?% N8 Y; s9 I8 a) d0 C  l
5 P. x+ Y! B7 G) i
$ i: H' M" l) O1 i( M* \2 D* N* A
◎标 签 奇幻 | 挪威 | 动作 | 2020 | 美国 | 挪威电影 | 电影 | 美国电影
! f$ s  H6 q( x. g2 ~1 p% O, i5 l; j9 B( m" E* n) s
◎简 介 7 a' @0 P1 P, k5 K
* Q- l4 A% ~/ E* _6 O4 ^. k$ {
 故事讲述一位挪威裔神秘男子,让碰到自己的少年突然自燃,并被控谋杀罪名。在接受审问之前,一位心理医师惊人发现,他竟然拥有无法控制的超自然能力,而这股力量可能来自于北欧神话,于是她决定帮助这位神秘男子逃狱,一同踏上寻找真相的旅途。* T4 [% q8 T! b# G& ^% G# [/ `6 i

+ [% a$ \/ `5 ]* Q9 B5 Y$ U
CODE:
/ o# i, P1 t! Q# P9 d! Q0 |# H- X" ~  m2 N  e4 }4 y$ J
5 S! D) l' }; g# T

4 ~! U8 r# j7 ^8 [; x7 GVideo
) d% A5 F* a! T1 q" M5 }: [4 g* |ID : 1
: H! u# a: Q) B- N7 H  UFormat : AVC
4 l; [2 P7 q5 N* l. H' r# qFormat/Info : Advanced Video Codec
" r: F6 H  q" h0 [/ S& ?Format profile : [email protected]
; b3 D, y0 L4 U+ f/ H' LFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames
& X- R0 S: |# L8 P& \0 E; iFormat settings, CABAC : Yes
( W/ |. ^5 D5 R8 F9 ^" DFormat settings, Reference frames : 4 frames
0 y# Q5 Q! M( X, yCodec ID : avc1
4 Q( P# Z$ W: I8 l0 }! k1 x6 j  KCodec ID/Info : Advanced Video Coding# y  {; p, R6 A( u6 p5 k5 V# L
Duration : 1 h 39 min8 M! A6 X: z+ U( e% [5 D1 {
Bit rate : 2 500 kb/s1 b& |* I' O7 B7 X7 e/ b% v% `
Width : 1 920 pixels
8 B% W/ `! _* [" O. O, @Height : 806 pixels
5 b. v" }; q. v- s2 f: m0 X* TDisplay aspect ratio : 2.40:1: o" ?& j7 |% Q. n5 {' y7 T; m$ B
Frame rate mode : Constant4 {) l% T3 ?" o9 q7 U
Frame rate : 25.000 FPS9 w: g7 f$ q0 A( l  t; I6 G$ @! w' s
Color space : YUV
0 I. D9 X, m/ u( o5 m: aChroma subsampling : 4:2:0
6 R, i7 ], w4 d3 EBit depth : 8 bits+ `, U6 J: a8 I9 v/ ]
Scan type : Progressive
. T6 s$ q" v; {3 P7 ?Bits/(Pixel*Frame) : 0.065% h2 Y4 Q$ R6 O) N/ C( h% Z' @: M
Stream size : 1.74 GiB (92%)
' q& ?7 O3 n# c1 x8 {4 O. {6 ]* VWriting library : x264 core 152 r2851M ba24899
- v- W& q! k/ [; oEncoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=16 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=2500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=3:1.00) o  t" e) O& J  c9 ]
Encoded date : UTC 2020-07-31 04:31:30, w! P  `6 b* S
Tagged date : UTC 2020-07-31 04:31:30: C  q9 g9 P0 a# `
Codec configuration box : avcC6 i+ h: M) i/ E% @

! K4 n3 a, l0 hAudio: ^' H* X4 _& O. b
ID : 2
8 `$ d' M9 b: f9 NFormat : AAC LC6 T' ]9 B+ j  Y1 j. y( N8 G% y6 o
Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity
6 k7 U! o: i; o+ j* aCodec ID : mp4a-40-2
5 W: c+ t) g( G: |7 UDuration : 1 h 39 min9 }/ x, {( w( V# t9 K1 c% X, m
Bit rate mode : Constant
% h0 w( b: |, V" iBit rate : 224 kb/s
7 c! R. v2 V4 L7 o, O# oChannel(s) : 6 channels# T, ^* j4 w* [7 G  e
Channel layout : C L R Ls Rs LFE. c1 F  o, T5 p* @
Sampling rate : 48.0 kHz
! \& ]1 P5 h6 r! f) _5 q  r. cFrame rate : 46.875 FPS (1024 SPF)3 N! T7 q8 r: o7 d# i
Compression mode : Lossy( W# r' e1 \% e; e2 x) G+ ~
Stream size : 160 MiB (8%)
& o# ]: H% g2 U$ h0 uLanguage : Norwegian* G# z+ C; i! O5 D7 x
Default : Yes
/ {3 m6 c$ v* x! ^, Y3 U: tAlternate group : 17 D: b* ]! j- f+ z9 g; t
Encoded date : UTC 2020-07-31 04:31:30! I0 I7 [9 h$ |" _( w
Tagged date : UTC 2020-07-31 04:31:30
- M% {( \/ F3 `1 [

% T/ C' w2 ]0 H& x1 G/ H4 g, C% _8 @; s, \/ z- s0 L2 {

6 m! K! {; g: a" ^6 r p2607196253.webp.jpg
! R# i6 L9 E/ U9 b, H1 W) y- D
9 i0 a* ]: A: V2 s" K7 q) N# q) d p2607196257.webp.jpg
1 g" q8 f, U4 d5 {8 c* M/ t  q
# t) q6 K" J9 G0 m4 g3 H. p$ x 你我皆凡人. MKV.torrent (34.29 KB, 下載次數: 58)

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部