WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:116 回復:1 發表於 2020-5-23 10:07:11
本主題由 212love 於 2020-5-25 11:30 解除高亮
累計簽到︰2001 天
連續簽到︰2 天
發表於 2020-5-23 09:44:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

夜班服務員 The.Night.Clerk, 2020.[MKV / 21.66G] [BD-原盘] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 犯罪 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.jpg
; h; H! K7 N5 Q& N# G( ^+ e2 A7 U0 N- ~0 X
◎译 名 夜班服务员 / 夜班职员 / 夜间接待员
5 X! T$ t8 F# W◎片 名 The Night Clerk
- X' z: z7 Z1 S! _0 {$ R" u1 }8 {◎年 代 2020$ R- c: p# b- @* L
◎产 地 美国. Y+ R3 T2 o  _
◎类 别 剧情 / 犯罪% k$ ~4 J* ^1 ]# ~( o' o
◎语 言 英语2 h' Q. s2 B9 `( Y3 ~- W
◎上映日期 2020-02-21(美国)
, o* M) S, U! {* g◎IMDb评分 5.2/10 from 2382 users
# P' G9 d3 R4 I1 N◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt7979142' C8 y9 N# d# y% V1 W% k# y1 B6 l
◎豆瓣评分 5.5/10 from 2062 users
0 `. o2 j. j3 f/ [◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30142414/
) g0 ?8 ]: ^' s& j  w( a$ o◎片 长 90分钟
3 \& B! v+ B7 u7 D$ I0 `◎导 演 迈克尔·克里斯托弗 Michael Cristofer/ ^# {- T* J4 g9 I) p/ x
◎编 剧 迈克尔·克里斯托弗 Michael Cristofer0 l4 t& k) g- w: n, v/ {
◎主 演 泰伊·谢里丹 Tye Sheridan" k& D5 S! t" \8 i" Y
   安娜·德·阿玛斯 Ana de Armas2 }5 p% A9 h9 h
   海伦·亨特 Helen Hunt' @; n% M$ v$ u! @% ^) y  S
   约翰·雷吉扎莫 John Leguizamo. ^- R- i- P6 A9 o% p7 ~3 _
   乔纳森·斯卡奇 Johnathon Schaech
& g5 B# L1 p3 P% U; K: f$ `   雅克·格雷 Jacque Gray+ Y0 d0 N$ n& E% T& y' [
   Cindy Perez
6 D% t* s' g  q& N$ m) q$ e   D.L. Walker
7 e7 c4 a/ y# V9 I0 e   Walter Platz
: l" y2 T4 \! v" D# P. E+ B   Pam Eichner
* }9 I) T# U: Q2 w6 k3 A   Ischa Bee
7 E/ p  c. q3 b# |, h5 @   Stacey Ann Turner
+ b8 ]; w9 i3 @   Adam Colvin) b& U/ M! F; Q! T

4 r9 ?- F" O& i5 y( p  w# |0 A$ S7 O! v1 h( ?- X2 w
◎标 签 犯罪 | 美国 | 悬疑 | 剧情 | 2020 | 安娜·德·阿玛斯 | 美国电影 | 泰伊·谢里丹
* [/ s% d% B- X3 ]' q% v; i9 V) a* s! R$ J
◎简 介# G) e% I% L4 V+ ~& u2 g
" S5 C: j7 B2 T0 D( ^! s: T- y
 患有自闭症的酒店夜班服务员巴特(泰伊·谢里丹饰)为提高社交能力,他利用监控纪录客人一举一动。某天一名女客人被杀害后,警方开始怀疑他。然而杀手还在行动,他既要面对警方又要找到真凶。! e4 |; J" B5 D# {3 A, N( I" j
DISC INFO:
: P$ Q) ?7 g% Z5 v1 D: e6 E: X' t0 @. c9 S; |4 v& N( }
Disc Title:     The.Night.Clerk.2020.COMPLETE.BLURAY-OCULAR' p% C" P* k& l! x# G
Disc Size:      23,245,109,464 bytes
- F. E6 n  x% d7 PProtection:     AACS* C7 [* }9 X1 j. o# [" E9 ~6 h* N, A4 C
Extras:         50Hz Content" P- J5 |& w. x/ t
BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 11.0.8.8)
* x- K, [# b  U" w2 @. D+ r' l; m4 x
PLAYLIST REPORT:! j' G* X: N; ?0 A1 O, j  k
: ~* }% Q5 ~) E5 p" q
Name:                   00000.MPLS  
! R8 Z8 s6 U$ WLength:                 1:30:12.407 (h:m:s.ms)
" Y0 X/ U* \) ^4 mSize:                   23,117,924,352 bytes) V' A% l) D# j" `* f
Total Bitrate:          34.17 Mbps
; p8 ]/ ]5 Z/ g3 Y! y% }  ^# g% K7 L/ n5 M
VIDEO:/ l; r& E! D" J' g# j
# y. |# m: [& g+ |% F
Codec                   Bitrate             Description    1 G- X5 Y7 b. i5 ~% C7 E0 |
-----                   -------             -----------   
. \4 }7 Y4 F7 o- e, QMPEG-4 AVC Video        28982 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1% }: N  g, t& g5 p8 _: M  I% E
+ @  a8 O2 ]2 v* N
AUDIO:
" W: j5 e1 G5 S; Q8 A  D& _1 N% `  g$ L1 U' j
Codec                           Language        Bitrate         Description   
2 a# n) V/ z6 Z0 F: K-----                           --------        -------         -----------   
! e! \+ S3 a* w; v+ {/ w9 f3 E  @LPCM Audio                      English         1536 kbps       2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit* _. ^* ]0 h9 o8 E5 p. ~
DTS-HD Master Audio             English         1678 kbps       5.1 / 48 kHz / 1678 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)) g% [  u3 d: z9 b. y& ^7 E

+ N# m) P" ]% ]( A' A8 z; CSUBTITLES:
# _* G0 t$ O+ {% h3 @: S, e2 r+ t' S2 K/ n+ ]! T
Codec                           Language        Bitrate         Description   
1 U% p4 x9 o3 t$ Z& \* J) i; Y. ^9 |-----                           --------        -------         -----------    * D/ X, `* T8 i- `0 p0 a
Presentation Graphics           English         25.146 kbps
1 d& t8 E) m( n

% f/ d2 }4 y: q" g- {* @# V* c
  @2 A0 R1 w* E  [) _

夜班服務員. MKV.torrent

57.28 KB, 下載次數: 19

累計簽到︰523 天
連續簽到︰9 天
發表於 2020-5-23 10:07:11 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部